Георгий Гурдчиев - шогирди шайхони точику устоди Сталин


    Дар сомонаву шабакахои ичтимои аксу суханони Сталин дар бораи точикон ки дар  дахаи  адабиёту санъати точик соли 1941 дар Маскав гуфта  буд, пайваста  гардиш дорад. Аксарият хайронанд ки  барои чи дохи ин суханонро махз дар сифати точикон гуфт? Холо он ки лоихаи асосии болшевикон дар Осиёни Миёна - узбекхо ба хисоб мерафтанд, то бо дасти онхо фазои форсиву иронинаждодонро танг бинмуда ононро ба партобгохи таърих биафкананд.
    Шогирдони семинарияи дини Иосиф Джугашвили ва Георгий Гурдчиевро  омузиши мистика (тасаввуф, илми гайб) ба хам наздик овард ва дертар хардуро  аз семинария ронданд. Гурдчиев ба омузиши сиру асрори  дину равишхои мухталифи фалсафаю равоншиноси пардохта ба кишвархои зиёде сафар кард. Шоири чавон Иосиф бошад ба марксизм  таваччух пайдо намуд. Чустучуйи илм Гурдчиевро  ба Туркистони Русия овард. Аз Самарканд вориди Бухоро Шариф гашта назди шайхони равияи накшбандия  чанд сол омузиш дид ва сипас тавассути Самарканду Зарафшон вориди Афгонистон гашта омузишашро назди пирони равияи накшбандия идома дода  аз он чо ба Тибет рафта 10 сол дар чо монд.
Солхои 1912 -13 ум дар Маскав пайдо шуда бо донишу махораташ мистикхои русро дар шигифт монд, уро фавран  бо мистики маъруфи рус Елена Блаватская(1831 – 1891) дар як саф гузоштанд. Гурдчиев дар атрофи хеш шогирдони зиёдеро гирд овард. Сталин илми гайбро аз дусташ Гурдчиев омухта уро устоди худ дар ин ришта мехисобид. Баъзехо мекушанд ки Сталинро ба чомеа  чун шахси бесаводе  муариффи бинмоянд. Китобхони шахсии Сталин 20 хазор китобро дар бар мегирифт, ки у онхоро хондаасту дар сахифаи бисёре аз китобхо кайду шархои у монданд. Дар бораи Бухорои Шариф, равияи накшбандия, суфиён, дарвешон, мардуми иронинаждоди Туркистон у аз устодаш шунида буд. Гурдчиев пас аз инкилоб Русияро такр гуфт муддате дар Константинопол зиста сипас  ба шогирдонаш ба Аврупо (Олмон) рафт ба омузиши шогирдон аз  Инглистон, Фаронса, Амрико, Олмон пардохт. Мистикхои Олмон уро эхтиром мекарданду Гитлер шахсан уро мешинохт, тахмин меравад ки  олмонихо бо пешниходи Гурдчиев свастикаро чун рамзи хеш пазируфтаанд. Шогирдонаш дар сафи генералхои СС низ зиёд буданд. Гурдчиев ба дини мубини ислом эхтироми зиёде дошт ва дошнишу махораташро аз пирони накшбандия, суфиёну дарвешон медонисту  бо форсиро озод сухан мекард ва хатто барои дустонаш гохо таронахои орифонаи дар Афгонистон аз худ кардаашро бо ин забон месароид. Сталин кушид ки устодашро ба Маскав баргардонад, вале у барнагашт,  соли 1949 дар  Нёйи-сюр-Сен(Фаронса) вафот кард.
    Накши махви фазои форсиву ба партобгохи таърих афкандани иронинаждодонро Ленину ёронаш ки хамагон  яхудиён буданд, кашидаанд (хокимияти ташкил кардаи Ленин(1917 -1924) 90% аз яхудиён иборат буд). Сионистон бо шиорхои авомфиребонаву дуругин, бо дасти хуношоми болшевикон  маркази исломии Авруосиё – Бухорои Шарифро махв сохтанд. Иронинаждодони Осиёи Миёнаро на  Русияи шохи на болшевикони Ленин хуш доштанд(Русияи муосир низ он анъанаро идома медихад). Сталин ба накшахоии хунини болшевикон  таъгироти куллие ворид сохта наметавонист. Вале имкон дод, то дар  гушае аз сарзамини бобогиамон чумхурии худро бисозему комилан махв нагардем.  Агар сарнавиштие чун сарнавишти тоторхои Криму, чеченхо, ингушхо, олмонихои Поволже…  насибамон мегашт, имруз мо чи холе доштем,  касе пешгуйи карда наметавонад. Бахри машинаи азими хуношоми болшевики чони инсон заррае арзиш надошт. Танхо  аждаре чун  ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ - КГБ  чони 60 миллион инсонро ба коми хеш даркашид. Шояд шогирди шайхони точик будани устоди дохии сурх, боиси он гашт ки машинаи азими сархури бошевикон пурра  моро махв насохт.

                         Хабиб Саид,  апрели соли 2017,  Урали Чануби Ахмад Зохир - Ahmad Zahir - احمد ظاهر
БУХАРА
Бобочон Гафуров
ГУЛЬШАН, ЗЕБО, ПАМИР
Душанбе
Душмани №1 точик - вируси М
Двоеженец с Кукуя
Любовь на просторах « Долина Любви»
Исфара
Итальянец, тетя, Золушка, пухленькая гувернантка Жириновского...
Махмудчон Вохидов
ИНSАЙТ
НАСРИ НАВИН
Новеллахо
О таджиках и про таджиков
Проза
Садриддин Айни
Айнӣ - Лоҳутӣ - Турсунзода
Таджикистан  в картинках
Таджикская музыка
Таджикская музыка - ретро
Таджики Китая
Танз
ФАРЗОНА
Хоча Ахрори Вали
Хабиб Саид
Хабиб Саид - SoundCloud
ШАШМАКОМ
Итальянец, тетя и Золушка
https://www.ljubljuknigi.ru/store/ru/book/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86,-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8F-%D0%B8-%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/isbn/978-3-659-99878-2

Комментариев нет:

Отправить комментарий